کود نونامیک متال(منگنز،روی و آهن)

نونامیک متال یک کود با عناصری فلزی مورد نیاز گیاهان شامل آهن، روی و منگنز بصورت کمپلکس با کربوکسیلیک  اسید است. برای جذب و انتقال در داخل گیاه با محرک های رشدی، با اسید آلی و کلات کننده ها کمپلکس شده است. عناصر فلزی در فعالیت های حیاتی متعددی نظیر فتوسنتز، تنفس و انتقال مواد …

ادامه مطلب

کود نونامیک pk-zn (قیمت و خرید)

کود نونامیک pk-zn یک کود ترکیبی نو از عناصر روی، پتاسیم و فسفر است. کود مایع نونامیک pk-zn برای اصلاح و رفع علائم کمبود عناصر فسفر، پتاسیم و روی بسیار کارآمد است. این محصول توسط فروشگاه نارنج اسپادانا ارائه می شود. عنصر فسفر، روی و پتاسیم بر درختان میوه نقش عناصر روی، پتاسیم و فسفر …

ادامه مطلب

ریجنسول اددجوانت

رجینسول ادجوانت صابون محلول پاشی است که برای تسهیل در پخشیدگی و بهبود جذب و انتقال سموم محلول در آب سپرده می شود. این محصول باعث افزایش پوشش و انتقال کود حشره کش علف کش و قارچ کش ها حتی در آب سرد می گردد و عاری از هر گونه سمیت برای انسان و گیاه …

ادامه مطلب

ریجنسول رگیولار

اصلاح اسیدیته و رفع  سختی آب و خاک بدون هیچگونه عوارض سوء در صورت اختلاط با کود و سم اسیدیته نهایی به دامنه مطلوب ۶ تا ۵ کاهش کمک به جذب و انتقال ریشه میزان استفاده ۲۵۰ میلی لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب ترکیبات: مواد آلی ۵۰% w/w هومکتنت ۵۰% w/w

ادامه مطلب

رجنسول کورکشن

یک ترکیب اسیدی بر پایه مولوکول های آلی جهت اصلاح سختی آب و خاک و رفع رسوبات در سیستم آبیاری و سختی خاک توصیه میگردد. بنیان های آلی این محصول دارای خاصیت کلات کنندگی بر روی عناصر است که به جذب و انتقال سریع آن ها درون گیاه کمک میکند. این محصول از تخمیر به …

ادامه مطلب

کود ارگاسنس (کود اصلاح خاک اسپانیایی)

کود ارگاسنس عصاره طبیعی فرآوری شده از بقایای لیگنینی گیاهی است که حاوی اسید های آلی، قندهای آلی، آنزیم ها و سایر محرک های رشدی گیاه می باشد. همچنین حاوی عناصر آهن و منیزیم بوده که در رفع کمبود این عناصر و افزایش سبزینه گیاه موثر می باشند. استفاده از این محصول علاوه بر فعال …

ادامه مطلب