بهترین زمان سمپاشی در روز

بهترین ساعت سمپاشی در روز زمانی است که هوا هنوز گرم نشده است و نور کم است. بنابراین صبح زود و یا قبل از غروب آفات بهترین زمان خواهد بود و بهترین دما برای سمپاشی هنگامی است که درجه حرات کمتر از ۲۷ درجه سانتیگراد باشد. زمان سمپاشی بسته به نوع سم نیز متفاوت خواهد …

ادامه مطلب

زمان سمپاشی درخت سیب

اسفند: سمپاشی ترکیبات مس بعلت شیوع شانکر سیتوسپرایی در درختان سیب و روغن ولک همراه حشره کش و تخم کش کنه فروردین: برای پیشگیری از بروز بیماری لکه سیاه سیب اردیبهشت: تکرار سمپاشی ۱۰ روز پس از سمپاشی دوم (در صورت بارندگی زیاد تکرار سمپاشی با قارچکش‌ها به فاصله ۱۰ روز ضروری است). خرداد: سمپاشی بر علیه کرم سیب …

ادامه مطلب

زمان سمپاشی درختان زردآلو، هلو و شلیل

  آبان: برای پیشگیری بیماری‌های قارچی (لب شتری و غربالی) سمپاشی با ترکیبات مس بعد از ریزش برگ‌ها اسفند: سمپاشی با روغن ولک و مخلوطی ازحشره کش دورسبان یا اتیون فروردین: برای پیشگیری بیماری غربالی و لب شتری به هنگام تورم جوانه با ترکیبات مس اردیبهشت: برای پیشگیری سفیدک حقیقی خرداد: در صورت شیوع سفیدک حقیقی تکرار سمپاشی انجام شود. …

ادامه مطلب

زمان سم پاشی مرکبات

زمان سمپاشی مرکبات به طور کلی بهترین زمان اولین سمپاشی مرکبات بعد از ریختن شکوفه‌ها است و دومین سمپاشی دو هفته بعد از آن باید انجام شود. همچنین تکرار سمپاشی در صورت مشاهده حفره‌های لاروی جدید بایستی در اواخر مرداد یا اوایل شهریور ماه یا هر بار که متوجه می‌شوید، انجام شود. زمان سمپاشی زمستانه …

ادامه مطلب

کود اورگانامین

کود ارگانامین محصول دانش بنیان شرکت کوهرنگ، حاوی ۱۹ نوع آمینواسید چپگرد غنی شده است. اسید آمینه چپگرد بدین معنا است که  دارای مولکول‌های طبیعی با قابلیت جذب کامل هستند. ارگانامین یک محصول بیوکمپلکس تغذیه‌ای طبیعی با قابلیت چند وظیفه‌ای است. با استفاده از این محصول میزان استفادده از کودها و سموم دیگر کاهش پیدا …

ادامه مطلب