برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

درباره نارنج اسپادانا

مجتمع تخصصی کشاورزی نارنج اسپادانا که در زمینه واردات، تولید و توزیع نهاده های کشاورزی(کودهای تقویتی و سموم دفع آفات نباتی) و ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی فعالیت میکند با بکارگیری دانش فنی کارشناسان مجرب و با استفاده از تجهیزات پیشرفته و فناوری بروز و تمرکز بر روی تولید و واردات سبد کاملی از بهترین نهاده ها به همراه توزیع سریع، آسان و کم هزینه و ارائه خدمات فنی به دنبال برطرف کردن نیاز بهره برداران و بهبود درآمد و کسب و کار فروشندگان حوزه کشاورزی می باشد.

تیم نارنج اسپادانا

مهندس سعید کلیچ

مهندس سعید کلیچ مدیریت مجتمع کشاورزی نارنج اسپادانا

خانم مهندس ناظمی

سمیرا ناظمی مسئول آزمایشگاه خاک و آب کشاورزی نارنج اسپادانا

حامد یزدخواستی مدیر بازاریابی و فروش نارنج اسپادانا

خانم مهنذس چهارباغی

الناز چهارباغی گیاهپزشک و کارشناس فروش نارنج اسپادانا

محسن هاشمی کارشناس فروش نارنج اسپادانا

علی امیری

علی امیری کارشناس فروش امور باغی و گیاهان آپارتمانی نارنج اسپادانا

فتح اله بخشیانی

فتح اله بخشیانی مسئول ترابری نارنج اسپادانا

آدرس فروشگاه سم و کود: خیابان آتشگاه، چهار راه بهشت، خیابان زیتون، فروشگاه نارنج اسپادانا
آدرس آزمایشگاه آب و خاک: خیابان آتشگاه، خیابان قدس، مجتمع قدس، آزمایشگاه کشاورزی نارنج اسپادانا
آدرس آزمایشگاه آب و خاک شعبه دهاقان: ابتدای بلوار انقلاب جنب پمپ بنزین عباسپور آزمایشگاه آب و خاک نارنج اسپادانا

تلفن: ۰۳۱۳۷۷۳۸۲۷۷
تلفن همراه : ۰۹۱۱۱۲۹۸۹۷۹

مدیریت: سعید کلیج

آدرس اینستاگرام شرکت نارنج اسپادانا: narenjespadana