اسید هیومیک مایع اسپانیایی (هیومین)

کود اسید هیومیک مایع اسپانیایی (هیومین) از کودهای نو ترکیب شرکت راویس است. نونامیک هیومین (اسید هیومیک مایع اسپانیایی) اصلاح کننده خاک حاوی ۱۴ درصد هیومات پتاسیم است که از منابع بسیار با کیفیت و خاص لئوناردیت به دست آمده است. این محصول برای اصلاح خاک های فقیر از نظر مواد آلی و بهبود حاصلخیزی …

ادامه مطلب

کود فسفیت پتاسیم مایع

کود فسفیت پتاسیم مایع  یکی از کودهای مایع شرکت راویس است. کود مایع نونامیک فسفیت یک کود مایع حاوی فسفیت پتاسیم + مس است که برای تغذیه گیاه و همچنین افزایش مقاومت درونی آن به بیماری های گیاهی توصیه می گردد. یون فسفات باعث افزایش میزان تولید الکسین و فیتوالکسین در سلولهای گیاهی شده و …

ادامه مطلب