کود اسید آمینه آمینو پرو (amino pro)

استفاده از کود اسید آمینه آمینو پرو  amino pro برای باغات و مزارع کشاورزی فواید زیادی دارد که بصورت مختصر در زیر به آنها اشاره می شود: سرعت بخشی به رشد گیاهان افزایش معنادار جوانه زنی گیاه افزایش بازده گیاه جذب و انتقال عناصر مواد غذایی از خاک بوسیله ریشه ها حفاظت از گل و …

ادامه مطلب

کود جلبک دریایی سیفر پرو (seafer pro)

  کود جلبک دریایی سیفر پرو (seafer pro) مناسب برای افزایش مقاومت گیاه به خصوص افزایش مقاومت نسبت به شرایط شوری، اسیدته بالا و تنش آبی است. همچنین کود جلبک دریایی سفر مزایای دیگری دارد که در زیر اشاره می شود: بهبود رشد و ظاهر ریشه و ریشه های جانبی محصولات تحریک فعالیت آنزیمی و …

ادامه مطلب