آنالیز آب کشاورزی، آزمایش آب کشاورزی و تفسیر آب کشاورزی

یکی از مهم‌ترین پارامترهای بخش کشاورزی کمیت و کیفیت آب آبیاری می‌باشد. پس آنالیز آب کشاورزی نیز از مهم‌ترین کارهایی است که هر کشاورز بهتر است در برنامه کار خود داشته باشد. بدون آگاهی از کیفیت آب آبیاری و پارامترهایی مثل شوری، پی‌اچ، بی‌کربنات آب آبیاری و غیره امکان انجام کشاورزی با استاندارد بالا و …

ادامه مطلب

چرا آزمایش خاک مهم است ؟

چرا آزمایش خاک مهم است ؟ و چرا لازم است به گیاهان کود داده شود ؟ میلیونها سال است در طبیعت گیاهان تکثیر شده اند بدون آنکه کسی به آنها کود بدهد یا خاک محل رشد آنها را آزمایش کند ! چه تغییراتی رخ داده که هم اکنون کشاورزان مجبور شده اند خاک را آزمایش …

ادامه مطلب