علت سوختگی نوک برگ

سوختن نوک برگ گیاهان که نوک برگ قهوه‌ای رنگ می‌شود، شرایط آزار دهنده‌ای است که معمولا روی انواع مشخصی از گیاهان آپارتمانی تاثیر می‌گذارد. بویژه گیاهان عنکبوتی (یا گندمی)، استوایی و گیاهانی با برگ‌های بلند و تسمه‌ای آسیب‌‌پذیر هستند. علت سوختگی نوک برگ نشانه‌ای از مشکلی در شرایط نگهداری گیاه است. بنابراین هنگامی که گیاهتان …

ادامه مطلب