انواع آفات گیاهان آپارتمانی

انواع آفات گیاهان آپارتمانی کنه‌: کنه‌ها موجودات بسیار ریزی هستند که تقریبا با چشم دیده نمی‌شوند. این موجود برای تغذیه، نیش خود را وارد برگ گیاهان می‌کند که لکه‌هایی کوچک و سفید رنگ روی برگ گل ایجاد می‌کند و به تدریج موجب تضعیف و پژمردگی گیاه می‌شود. برگ‌های آسیب دیده را با استفاده از ذره‌بین زیر …

ادامه مطلب