دلایل زردی برگ درخت مرکبات

آبیاری بیش از اندازه، علت زردی برگ درخت درختان پرتقال بومی آب و هوای گرم با آفتاب کامل هستند و ترجیح می دهند که در فاصله زمانی بین دوره های آبیاری، خاک تا حدودی خشک شود. اگر رطوبت بیش از حد در اطراف ریشه های درخت پرتقال شما وجود داشته باشد، این می تواند باعث …

ادامه مطلب