بیماری نماتود مرکبات، بیماری خطرناک باغات مرکبات

نماتود یک کرم میکروسکوپی که از خاک وارد ریشه شده و با ایجاد غده‌هایی داخل آن مانع جذب و انتقال مواد غذایی و آب از ریشه می‌شود. مبارزه با بیماری نماتود مرکبات مبارزه با نماتد در خارج از محیط ریشه به چند صورت انجام می‌شود و بر تخم و لارو و بالغ آن اثر می‌گذارد. …

ادامه مطلب