نقش منگنز در تغذیه گیاه

منگنز (Mn) یکی از عناصر ضروری برای گیاه است که نقشهای متعددی برای گیاه ایفا می کند. * برای تولید کلروفیل ضروری است. * منگنز در فرآیندهای آنزیمی، احیای نیترات، مـتابولیسم پروتئین و خنثی سازی رادیکالهای آزاد نقش دارد. * در تولید موادی مانند ریبوفلاوین، اسید آسکوربیک و کاروتنها تاثیر دارد. * در تبادلات الکترون …

ادامه مطلب