مگس سفید و بهترین راه مبارزه با آن

مگس های سفید حشراتی نرم تن و بالدار هستند که ارتباط مستقیمی با شته ها و شپشک های آردی دارند. این مگس ها با نام علمی  Aleyrodidaeشناخته میشوند. این حشره‌ی ریز که درفارسی سفید بالک یا عسلک نیز نامیده می‌شود که در اکثر نقاط کشور بخصوص درگلخانه‌ها انتشار دارد .سفید بالک از جمله آفات عام …

ادامه مطلب