لب شتری یا پیچیدگی برگ هلو

این بیماری شایع‌ترین و درعین‌حال یکی از بیماری‌های مهم ابتدای فصل در این درختان است. عامل این بیماری نوعی قارچ با نام علمی Taphrina deformans است. این بیماری در مناطق با رطوبت بالاتر و نیز هوای خنک‌تر بیشتر و ادامه‌دارتر بروز پیدا می‌کند. برگ‌های جوان هم‌زمان با جوانه‌زنی توسط اسپورهای این قارچ آلوده شده و …

ادامه مطلب