میزبان و طرز خسارت آفت کرم سفید ریشه

یکی از آفات همه چیز خوار است و به ریشه و طوقه عده زیادی از گیاهان از جمله درختان میوه – درختان جنگلی- گیاهان زراعی و نباتات زینتی و چمن حمله می‌کند. لاروهای حشره به مدت ۳ سال در زیر خاک زندگی می‌کنند و بعضی‌ها روی ریشه‌های ضخیم و عده‌ای گیاهان از جمله ریشه درختان …

ادامه مطلب