نقش کلسیم در گیاه

۱٫ کلسیم باعث استحکام دیواره ی سلولی می گردد. ۲٫ کلسیم در تقسیمات سلولی شرکت می کند. ۳٫ کلسیم با جلوگیری از فرآیند حلالیت و کاهش آن باعث کاهش میزان نرمی بافت می گردد. ۴٫ کلسیم با قرار گرفتن در دیواره سلولی و استحکام بخشیدن به آن و نیز کاهش تولید اتیلن در حفظ سفتی …

ادامه مطلب