نقش و علائم کمبود و زیادی نیتروژن در گیاه

⭕️غلظت نیتروژن در برگ بین ۱ تا ۵٪ بسته به نوع گیاه متغیر است. ⭕️بیشترین نیاز گیاه به نیتروژن در مراحل اولیه رشد میباشد و سپس با مسن شدن گیاه کاهش می یابد. ⭕️جز اصلی اسید های آمینه و پروتئین می باشد که در رشد و توسعه گیاه نقش اساسی ایفا میکند. ⭕️از بین عناصر …

ادامه مطلب