کاهش ریزش گل یا گل سوزی در گلخانه

برای کاهش گل سوزی در گلخانه چکار هایی باید انجام داد. یکی از نگرانی های گلخانه دران گل سوزی یا گل ریزی در گلخانه است. قاعدتا مشاهده این عارضه در گلخانه استرس شدیدی به گلخانه دار وارد می کند. در این مقاله سایت نارنج اسپادانا علت و روش های کاهش گل سوزی در گلخانه بررسی …

ادامه مطلب