روش های مبارزه با سن گندم

۱- کنترل زراعی این روشها شامل مجموعه اقداماتی است که میتواند از طغیانهای جدی سن گندم بدون نیاز به کاربرد آفتکش جلوگیری کرده و غالباً نقش پیشگیری دارند، عبارتند از: برداشت زود هنگام زود کاشتن ویا کاشت واریاته های مقاوم تر وجین کردن کامل علفهای هرز در تمام طول فصل تناوب کشت با محصولاتی غیر …

ادامه مطلب