عناصر غذایی مورد نیاز خیار و گوجه فرنگی

عناصر غذایی در خیار و گوجه فرنگی و خلاصه‎ای از کمبود عناصر غذایی در خیار و گوجه ‎فرنگی و روش کنترل آنها به صورت جدول زیر ارائه میشود. عناصر غذایی در خیار و گوجه فرنگی عناصر متحرک (علائم اولیه در برگ‎های مسن ظاهر می‎شود) ۱- نیتروژن گوجه فرنگی خیار گیاه دوکی شکل می‎شود برگ‎های پائینی …

ادامه مطلب