علت سبز شدن گیاهان ابلق

علت سبز شدن گیاهان ابلق می تواند متعدد و گوناگون باشد، ولی حفظ ابلقی گیاهان بویژه گیاهان آپارتمانی از نگرانی های عمده علاقمندان به گل و گیاه است. بسیار پیش می آید که گیاهان ابلق خریداری می کنید ولی در ادامه نگهداری از آنها می بینید که آنها سبز شده اند. در این مقاله کارشناسان …

ادامه مطلب