برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

آفت شپشک واوی پسته

یکی از آفات مهم پسته، آفت شپشک واوی پسته است. این آفت می‌تواند کیفیت و کمیت محصول را تا حد زیادی کاهش دهد.

✅کنترل آفت شپشک واوی

معمولا شپشک‌ها به درختانی خسارت می‌زنند که دچار ضعف مواد غذایی هستند و به خصوص درختانی که کمبود پتاسیم و سیلیس دارند بیشتر مورد هجوم و خسارت شپشک‌ها قرار می‌گیرند. پس توصیه می‌گردد از کودهای حاوی پتاس و سیلیس برای افزایش مقاومت و تحمل درخت در برابر شپشک‌ها استفاده گردد.
✅مبارزه بیولوژیک:
باوجود سمپاشی‌های زیاد و مکرر هنوز هم تعداد بسیار غنی از دشمنان طبیعی شپشک‌ها را در باغ‌های پسته کشورمان که فعالیت هم دارند را می‌توان دید.
این دشمنان طبیعی شامل زنبورها و شکارگرها می‌باشند. از شکارگرها ۸ گونه از خانواده Coccinellidae ودو گونه از خانواده Cybocephalidae T، یک گونه کنه شکارگر، دوگونه بالتوری و ۱۰ گونه تریپس می‌باشد.

✅اگر زیان وارده شپشک‌ها به باغات از لحاظ اقتصادی زیاد باشد و این را احساس کنیم که نیاز به کنترل شیمیایی دارند، باید در آخر فروردین تا اواسط اردیبهشت ماه، زمانی که بیشتر پوره‌ها از تخم خارج شده‌ باشند، سمپاشی با استفاده از سموم فسفره نفوذی همراه باروغن انجام شود.
چند مورد از سموم فسفره نفوذی عبارتند از:
* دیازینون
* اتیون
* کلروپیرفوس

اتیون یک و نیم تا ۲ لیتر + روغن ولک ۵ تا ۱۰ لیتر در هزار لیتر آب
دیازینون یک و نیم لیتر + روغن ولک ۵ تا ۱۰ لیتر در هزار لیتر آب

نارنج اسپادانا