برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

بیماری نماتود مرکبات، بیماری خطرناک باغات مرکبات

نماتود یک کرم میکروسکوپی که از خاک وارد ریشه شده و با ایجاد غده‌هایی داخل آن مانع جذب و انتقال مواد غذایی و آب از ریشه می‌شود.

مبارزه با بیماری نماتود مرکبات
مبارزه با نماتد در خارج از محیط ریشه به چند صورت انجام می‌شود و بر تخم و لارو و بالغ آن اثر می‌گذارد.
* آفتاب دهی: روش ساده آن با تاثیر کمتر نسبت به پیشرفت آن شامل اول هرس به گونه‌ای که پای درخت آفتاب گیر شود.
* در صورت تراکم بالای کاشت تعدادی از درختان به منظور آفتاب‌رسی کافی به زمین حذف شود.
* حذف علف‌های هرز و پوشش‌هایی از برگ یا چیزهای دیگر مانع رسیدن نور کافی به خاک هستند.
* تغذیه اصولی و مناسب با کودهای حاوی فسفر و پتاس و گوگرد
* افزایش ماده آلی خاک با کودهای حیوانی به خصوص کود مرغی

این موارد تا حدودی کمک کننده هست و باید هر ساله تکرار شود تا جمعیت نماتد بالا نرود.
اما وقتی جمعیت بالای نماتد را داریم علاوه بر سه مورد قبل باید در صورت سبک بودن خاک مقداری رس به آن افزود تا رطوبت حفظ شود.
سپس یک لایه پلاستیک شفاف روی قسمت سایه انداز و کمی داخل‌تر انداخت به طوری که قطره‌ها زیر پلاستیک باشند.
این کار را همراه با مواردی که در آخر به آن اشاره می‌کنم باید در شروع فعالیت و تفریخ تخم‌ها که حدودا اردیبهشت ماه هست تا شروع تابستان انجام داد. از سال بعد روش اول را که توضیح دادم ادامه داد.
کارهایی که باید برای اثربخشی بهتر مرحله دوم انجام داد یکی وجین مرتب علف‌های هرز زیر پلاستیک است. دیگری مرطوب نگه داشتن زیر پلاستیک با آبیاری روزانه و به موقع در صورت نیاز استفاده از سوپر جاذب‌ها و زئولیت برا مرطوب ماندن بهتر است.
یک نکته در آفتاب دهی مهم هست که بدانیم حفظ رطوبت، نور و گرما به کمک هم می‌تواند اثر بخش باشد و حفظ رطوبت در خاک‌های سبک اتفاق نمی‌افتد یا ضعیف هستند.

سم جهت کنترل نماتود مرکبات

همیشه آخرین راه سم هست. نماتد کش‌های شیمیایی علاوه بر قیمت‌های نجومی که دارند تاثیر چندانی هم ندارند. همچنین بعد ازمدتی به دلیل به وجود آمدن جمعیت مقاوم نماتد به آن سم اثر خود را هم از دست می‌دهند.
مشکل دیگری که به وجود می‌آورند کشتن باقی موجودات خاکزی شامل موجودات مفید و دشمنان طبیعی نماتدهاست که خطر شدت گرفتن نماتد در باغ را به همراه دارد.

بااین وجود اگر از نهال مطمئن نیستید بهتراست ریشه آن را در نماتد کش فرو ببرید و همچنین ادوات کشاورزی را با آن ضدعفونی کنید. نماتد کش‌ها به صورت محلول و گرانول و غیره، وجود دارند.

نارنج اسپادانا