برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

ترکیدگی میوه انار

ترکیدگی میوه انار از مهمترین بیماری‌های غیر انگلی در مناطق انارخیز کشور به شمار می‌رود.درصد ترکیدگی انار از سالی به سال دیگر متفاوت است.

کانال ایتا نارنج اسپادانا

نشانه‌های ترکیدگی میوه انار

بسته به ضعف و شدت عوامل ایجاد بیماری در میوه انار، ترک‌های کوچک تا بزرگ در پوست و دانه‌های انار به وجود می‌آید. گاهی میوه انار در جهت گلگاه تا دمگاه کالا نصف شده و زمانی ممکن است چند شکاف در جهات مختلف ایجاد و به چند بخش تقسیم می‌شود. در شرایط عادی ترکیدگی میوه انار معمولا از اواسط مردادماه شروع و در مهرماه به اوج می‌رسد.

کنترل ترکیدگی میوه انار

  • طبق بررسی‌های انجام شده مصرف کود نیتروژن در کاهش ترکیدگی میوه انار تاثیر چشمگیری دارد. مصرف کودهای نیتروژنی انار باعث افزایش پروتئین و اسیدآمینه‌ها در گیاه شده، شادابی برگها و پوست میوه را به همراه دارد.
  • استفاده از ارقام متحمل در باغ‌های جدید الاحداث مناسبترین روش در کاهش خسارت است.

نارنج اسپادانا