برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

ریجنسول رگیولار

اصلاح اسیدیته و رفع  سختی آب و خاک

بدون هیچگونه عوارض سوء

در صورت اختلاط با کود و سم اسیدیته نهایی به دامنه مطلوب ۶ تا ۵ کاهش

کمک به جذب و انتقال ریشه

میزان استفاده ۲۵۰ میلی لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب

ترکیبات:

مواد آلی ۵۰% w/w

هومکتنت ۵۰% w/w

کانال ایتا نارنج اسپادانا

نارنج اسپادانا