برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

زمانبندی درمان و محلول پاشی بادام درختی 

زمانبندی درمان و محلول پاشی بادام درختی

توجه: ممکن است تمام زمان های مشخص شده برای کنترل بیماری لازم نباشد.

رتبه بندی: +++ = موثرترین ، ++ = متوسط موثر ، + = کمترین تاثیر و —- = ناکارآمد

کانال ایتا نارنج اسپادانا

نارنج اسپادانا