برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

زنگ انجیر

زنگ انجیر
نام علمی بیماری زنگ انجیر، Cerotelium fici است. این قارچ در اوایل فصل، روی برگ‌های در حال تشکیل و در آب‌وهواهای خنک‌تر دیده می‌شود. همچنین در باغاتی که به هر دلیل (از جمله وجود علف‌های هرز، آبیاری غرقابی و بارانی) رطوبت بالایی وجود دارد این بیماری طغیانی‌تر دیده می‌شود.
این قارچ در ابتدا ایجاد لکه‌های سرسنجاقی روی برگ‌ها به شکل رنگ‌پریده می‌کند که بعد از مدتی تبدیل به جوش‌های ریز برآمده به رنگ آجری تا قهوه‌ای تیره می‌شود و اسپورهای قارچ نیز در سطح زیرین برگ مشاهده می‌گردد. این اسپورها به‌راحتی توسط باد منتقل و بیماری را پخش می‌کنند. با گرم‌شدن هوا این بیماری به‌تدریج کاهش‌یافته ولی اثرات آن در اوایل فصل به‌طوری مخرب است که ممکن است سبب ریزش مقدار زیادی از برگ‌ها شود. این لکه‌ها همچنین می‌توانند روی میوه‌های در حال تشکیل ایجاد جوش کرده و یا با مستقر شدن روی دمگل سبب ریزش آنها شوند.
مدیریت زنگ انجیر
مدیریت رطوبت باغ سبب کاهش و کنترل این بیماری است و همچنین ازآنجایی‌که زمستان‌گذرانی این قارچ روی برگ‌های آلوده کف باغ است، شخم و مدیریت بقایای گیاهی نیز اهمیت ویژه دارد. سمومی نظیر ترکیب بردو، اکسی کلرور مس، پروپی کونازول و مانکوزب نیز در کاهش میزان این بیماری مؤثر خواهد بود.

نارنج اسپادانا