برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

شته خیار گلخانه ایی

شته ها حشراتی کوچک با بدنی نرم و ظریف و معمولا گلابی شکل به رنگ سبز یا زرد هستند.آنها می توانند تا بیست نسل در سال تکثیر شوند.اغلب شته ها پراکنش وسیع و جهانی داشته و پلی فاژ هستند.(یعنی به گیاهان زیادی می توانند حمله کنند.)در شرایط گلخانه به دلیل شرایط مساعد محیطی (عدم سرما-خشکی و وجود دشمنان طبیعی)جمعیت شته ها به سرعت افزایش می یابد.

کانال ایتا نارنج اسپادانا

این آفت در تمام گلخانه های ایران بخصوص در مناطق جنوبی کشور زیان شدیدی به جالیز کاریها وارد می کند.گیاهان جالیزی از جمله خیار و گوجه فرنگی مهمترین میزبان این شته در گلخانه ها هستندولی علف های هرز مختلف نیز آلوده می شوند که باعث حفظ منبع آلودگی در گلخانه می گردد.شته ها ابتدا در زیر برگها مستقر شده و بعد می تواند تمام گیاه را آلوده کند.

مکیدن شیره نباتی گیاه باعث فقر مواد کربوهیدراته شده و گیاه را از رشد و نمو باز می دارد.در گیاهان آلوده برگها پیچیده شده و گلها می ریزند.زیانهای شته را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

الف)خسارت مستقیم شامل توقف در رشد در اثر ایجاد حالت تشنگی و کمبود مواد غذایی در گیاه و ایجاد تغییرات فیزیولوژیک از طریق تزریق آنزیم در داخل بافت هاست

ب)خسارت غیر مستقیم که شامل استقرار قارچ های کپکی دوده ای رنگ به نام فوماژین و کاهش فتوسنتز گیاه در اثر دفع عسلک و نیز انتقال بیماری های ویروسی(مانند موزاییک خیار)و ایجاد کوتولگی یا مرگ می باشد.

روش های پیشگیری و کنترل آفت

-از بین بردن هرگونه پناهگاه شته ها از جمله علفهای هرز میزبان در داخل گلخانه و اطراف تا فاصله ۴ متری.

-خودداری از انتقال گیاهان و نشا از فضای باز به محیط گلخانه

-خودداری از مصرف بیش از اندازه توصیه کود ازته

-تنظیم دمای گلخانه بین ۲۰-۲۵ و رطوبت نسبی ۵۰-۶۰ درصد

-به کار گیری نوارهای زرد چسبنده برای ردیابی و حذف آفت

-برای مبارزه بیولوژیک با شته ها استفاده از کفشدوزک ها مانند کفشدوزک ۷ نقطه وکفشدوزک هیپودامیا بسیار کاربردی است(هر لارو کفشدوزک ۷نقطه تا یکصد عدد شته را می خورد).همچنین استفاده از زنبورهای پارازیتوویید شته بالغ بسیار مفید است. مگس های سیرفیده و بالتوری ها و نیز عوامل کنترل میکروبی و قارچی متعددی بر علیه شته ها معرفی شده اند.

-برای کنترل شیمیایی این آفت میتوان از حشره کش های با منشا طبیعی مانند دی اتانل آمید روغن نارگیل(پالیزین)و نیکوتین استفاده کرد.سموم دیکلروس(ددواپ)و نیز پی متروزین(چس)که دارای دوره کارنس پایین هستند بزای کنترل شته ها در گلخانه توصیه شده اند.

نارنج اسپادانا