برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

لب شتری یا پیچیدگی برگ هلو

این بیماری شایع‌ترین و درعین‌حال یکی از بیماری‌های مهم ابتدای فصل در این درختان است. عامل این بیماری نوعی قارچ با نام علمی Taphrina deformans است. این بیماری در مناطق با رطوبت بالاتر و نیز هوای خنک‌تر بیشتر و ادامه‌دارتر بروز پیدا می‌کند. برگ‌های جوان هم‌زمان با جوانه‌زنی توسط اسپورهای این قارچ آلوده شده و به شکل رنگ‌پریده و پیچ‌خورده درمی‌آیند. پس از مدتی این برگ‌ها به رنگ نارنجی تا قرمز جگری درآمده و کاملاً پیچیده و پف‌کرده می‌شوند. به‌خاطر ظاهری که برگ‌ها پیدا می‌کنند این بیماری تحت عنوان لب شتری شناخته می‌شود. این بیماری با کاهش سطح فتوسنتزی گیاه سبب کاهش تولید محصول و ریز ماندن میوه‌ها نیز می‌گردد.

✅مبارزه با لب شتری یا پیچیدگی برگ

مبارزه با این بیماری می‌بایست قبل از جوانه‌زنی و در سم‌پاشی زمستانه و یا بعد از ریزش برگ‌ها در پاییز انجام بگیرد. چرا که معمولاً آلودگی ایجاد شده به‌سختی از بین خواهد رفت. این قارچ در سرشاخه‌ها، بقایای گیاهی و روی جوانه‌ها زمستان‌گذرانی کرده و بنابراین سم‌پاشی درخت لخت با اکسی کلرور مس، مانکوزب و یا بردو فیکس می‌تواند از شدت خسارت در فصل آتی تا حد زیادی بکاهد. مصرف بیش از حد کودهای حاوی نیتروژن نظیر اوره می‌تواند به افزایش این بیماری در باغات کمک کند.

نارنج اسپادانا