برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

نقش آهن در گیاهان(Fe)

آهن یکی از کلیدی ترین عناصر در ساخت سبزینه گیاهی می باشد و کمبود آن یکی از شایع ترین کمبودهای عناصر غذایی در زراعت و باغات اکثر مناطق کشاورزی کشورمان است.
نقش آهن در گیاهان:
* تشکیل کلروفیل
* تشکیل پروتئین
* ضروری در فتوسنتز

⚠️❌علائم کمبود آهن:
* برگ های جوان به رنگ زرد یا سبز در آمده اما رگبرگ ها سبز باقی می مانند .
* توقف رشد شاخسارها و جوانه انتهایی.
* ایجاد حالت نکروزه و پوسیدگی روی برگها( علت روز این علائم فقط کمبود آهن نیست بلکه بالا بودن اسیدیته در محیط ریشه، بالا بودن غلظت منگنز، شرایط تهویه نامناسب (غرقاب شدن)، پایین بودن دمای بستر کشت، سنگینی بافت خاک و مرگ ریشه ها می تواند باعث ظهور علائم مشابه کمبود این عنصر شود.)
* علائم ضعف به دلیل کمبود قند و شیره پرورده.
* ریزش شدید برگ و میوه

⚠️مسمومیت:
❌بالا بودن غلظت آهن در خاک، خود را به شکل کمبود منگنز آشکار می نماید.

⚠️عواملی که موجب تشدید کمبود آهن می شوند عبارتند از:
۱) آهکی بودن خاک‌ها؛
۲) تهویه نامناسب خاک؛
۳) کمی مواد آلی در خاک؛
۴) کیفیت نامناسب آب آبیاری؛
۵) مصرف زیاد کودهای فسفره؛
۶)مقدار زیاد مس در خاک؛
⭕️نکته:
📎مقدار آهن در بیشتر گیاهان ۵۰ تا ۱۰۰ پی پی ام ماده خشک است و غلظت بحرانی ۵۰ ppm می‌باشد.
📎 باید توجه داشت که تنها کمبود آهن به زردی برگ منجر نمی شود کمبود ازت، گوگرد، منیزیم و برخی عناصر غذایی دیگر، بعضی آفات و بیماری ها یا نور کم در مواردی به پریدگی رنگ برگ می انجامد.

نارنج اسپادانا