برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

چرا آزمایش خاک مهم است ؟

چرا آزمایش خاک مهم است ؟ و چرا لازم است به گیاهان کود داده شود ؟ میلیونها سال است در طبیعت گیاهان تکثیر شده اند بدون آنکه کسی به آنها کود بدهد یا خاک محل رشد آنها را آزمایش کند ! چه تغییراتی رخ داده که هم اکنون کشاورزان مجبور شده اند خاک را آزمایش نمایند و به گیاهان کاشته شده کود بدهد ؟ دلیل کاملا واضح است . در وضعیت کنونی ، گیاهانی خاص ، بصورت انبوه در مزارع کاشته میشوند . سپس همین گیاهان یا میوه های آنها بصورت کامل برداشت شده و به مناطق دیگر منتقل میشوند . به این ترتیب هرساله مقادیر انبوهی از مواد مورد نیاز گیاهان مزرعه که از طریق خاک وارد گیاهان شده است ، به مناطق دیگر ( معمولا شهرها ) منتقل میشود . به همین دلیل بتدریج خاک مزارع و باغها و باغچه ها ( ودر مقیاس بسیار کوچکتر ، گلدان ها ) فقیر شده و لازم است پس از آزمایش ، مواد مورد نیاز با کوددهی به آنها اضافه شود . آزمایشگاه خاک کشاورزی در گذشته بدون اطلاع از میزان کمبود مواد مورد نیاز ، احجام قابل توجهی کود حیوانی با گیاهی به مزارع اضافه میشد با این امید که کمبود همه مواد مورد نیاز جبران شود . اما هم اکنون میتوان با انجام چند آزمایش ساده تنها موادی را که فقدانشان بارز است به خاک اضافه نمود . با آزمایش ، حتی میتوان مقدار مورد نیاز برای افزودن را نیز مشخص نمود . به این ترتیب با انجام چندین آزمایش ساده از توزیع فله ای ، پرهزینه و کم بازده انواع کود میتوان جلوگیری کرد . زمان مناسب برای نمونه برداری و انجام آزمایش خاک اواخر فصل پاییز و اوایل فصل بهار است . اول به این دلیل که در این دوران فعالیتهای کشاورزی محدود و اندک است . دوم به این علت که ‏در صورتیکه نتیجه آزمایش خاک ، کمبود برخی عناصر را نشان بدهد میتوان در کوددهی پاییزی و بهاری مکملهای لازم را به خاک اضافه نمود . چگونگی انجام دادن آزمون خاک و تفسیر نتایج حاصل از آن چه موقع باید آزمون خاک انجام داد ؟ بهترین زمان برای انجام آزمون خاک اول بهار و اواخر پاییز است . در این زمان ها فعالیت و کارها در فضای سبز نسبتا کم است و نتایج می تواند برای کوددهی پاییزه یا بهاره مورد استفاده قرار گیرد . آزمون پاییزه امکان کاربرد کود را همراه با زیر و رو کردن خاک در پاییز یا زمستان فراهم می سازد . ولیکن آزمایش بهاره وضعیت تغذیه ای را خصوصا در مورد نیتروژن بهتر نشان می فرایند آزمایش خاک و خریدن کود و دادن آن به زمین حدود ۲ تا ۳ هفته به طول می انجامد . آزمایش خاک در فصل رشد به منظور کمک به تشخیص مشکلات رشد گیاه می تواند صورت پذیرد تا به رفع مشکل در همان فصل رشد کمک نماید . نمونه گیری از بافت گیاه نیز می تواند به تشخیص دقیق تر کمک نماید . چند بار آزمایش خاک باید انجام شود ؟ برای گیاهان چندساله همانند چمن و درختان خاک باید قبل از انجام کاشت آزمایش گردد و این کار حداقل هر ۲ تا ۳ سال یکبار تکرار گردد . آزمایش خاک قبل از کاشت از آن جنبه مهم است که می توان مشکلات احتمالی مانند کمبود عناصر غیر فعال در ناحیه ریشه را تشخیص داد و قبل از سرمایه گذاری برای کاشت آن را برطرف نمود . برای گیاهان یکساله خاک باید هر دو سال یکبار آزمایش شود . به طور کلی هر چه درجه و میزان مدیریت افزایش می یابد که خود تاثیر پذیر از اهمیت مکانی است که فضای سبز در آن ایجاد شده است ، دفعات آزمایش خاک هم باید افزایش یابد . زیرا اهمیت بیشتر مکان از لحاظ ارزش مادی یا معنوی آن ، مدیریت دقیق تری را برای بهترین عملکرد اجتماعی یا اقتصادی می طلبد که یکی از مهمترین مولفه های آن تغذیه صحیح و علمی است . آزمون منظم خاک از شور شدن و تجمع پایه های نمکی نیز در خاک جلو گیری می کند . نتایج آزمون خاک ، میزان کود داده شده و پاسخ گیاه باید ثبت و نگهداری شود . این کار به شما کمک می کند بهترین تیمار تغذیه ای را پس از مدتی پیدا کنید و در برنامه های نگهداری خود از آن استفاده کنید . چگونگی نمونه برداری از خاک : نمونه خاک ایده آل ترین نمونه خاک بایستی حداقل ۴۰۰ گرم وزن داشته باشد مگر اینکه مقدار بیشتر از ۴۰۰ گرم درخواست شده باشد . نمونه ها بایستی داخل یک پاکت پلاستیکی ریخته شود و خود داخل پاکت دیگری قرار گیرد . اطلاعات هر نمونه را بایستی طوری روی پاکت نوشت که پاک نشده و بتوان آن را خواند . اطلاعات بایستی شامل محل نمونه برداری ، نام زارع با مشتری و نوع محصول باشد . به عنوان یک قاعده کلی مزارعی که تا ۱۰ هکتار وسعت داشته باشند را به عنوان یک واحد نمونه برداری می توان محسوب کرد . با توجه به این نکته که کل مزرعه از بابت جنس خاک ، نوع زراعت قبلی و نوع کود استفاد…

نارنج اسپادانا