برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

چگونگی اجرای روش چالکود در باغهای میوه

چگونگی اجرای روش چالکود در باغهای میوه

۱– محل حفر چاله : در ابتدا بایستی چاله­ هایی در نزدیکی تنه درختان حفر شود. این چاله ­ها در ۳/۱ قسمت انتهای سایه انداز درختان حفر شود. علت حفر چاله ها در قسمت انتهایی سایه انداز درخت آن است که بیشتر ریشه ­های جوان و فعال در آن منطقه قرار می­گیرند توانایی ریشه­ های جوان و فعال در جذب آب و عناصر غذایی بیش از ریشه­ های اصلی و قطور درختان می­باشد. در ضمن حفر چاله در چنین مناطقی به ریشه ­های اصلی و قطور درختان صدمه نمی­رساند. محل چاله باید در جایی باشد که آب آبیاری حتما به طریقی آن­ را خیس کند.
۲– تعداد چاله : در صورتی که تعداد چاله کم باشد، تماس ریشه درختان با مناطق اصلاح شده خاک کم بوده و اثر بخشی روش کامل نیست. افزایش تعداد چاله نیز هزینه بر و پرخرج خواهد بود. در مجموع برای درختان میوه بیش از ۱۰ سال دو تا چهار چاله برای هر درخت توصیه می­شود. در باغ های پرتراکم به تعداد به یک چاله بین هر دو درخت محدود می­گردد.
۳– قطر و عمق چاله : در باغ­ها حفر چاله­ ها با وسایل معمولی چون بیل و کلنگ انجام می­شود. در چنین حالتی قطر چاله­ ها بین ۳۰ تا۵۰سانتی­متر خواهد شد. در صورتی­که از مته پشت تراکتوری استفاده شود. قطر چاله حدود ۳۵ سانتی­متر خواهد بود. عمق چاله بستگی به عمق پراکنش ریشه های درخت دارد در عمل به­ طور معمول عمق ۴۰ تا ۵۰ سانتی­متری مناسب می­باشد.
۴– چگونگی پر کردن چاله ها : خاک خارج شده از چاله ها را به صورت یکنواخت در فاصله بین ردیف­های درختان پخش و از باز گرداندن دوباره آن به داخل چاله خودداری کنید چاله­ ها را با مخلوطی از ماده آلی (کود دامی یا خاک برگ یا کمپوست) و کود کامل ماکرو باغبانی پر کنید. هنگامی که برای اولین بار چاله را پر ­می­کنید بهتر است ابتدا کود دامی مورد نیاز برای پر کردن چاله را با کود ماکرو کامل باغبانی به خوبی مخلوط نموده و سپس درون چاله بریزید با لگد کردن کود در داخل چاله تا حدی آن را بفشارید و درصورت نشست، مجددا کود دامی بیفزایید تا هم سطح خاک باغ شود. راجع به نوع و مقدار مصرف کودهای شیمیایی با متخصصین تغذیه گیاه مشورت نمایید ولی در مورد مصرف بهینه کود به صورت چالکود به برگه توصیه عمومی ضمیمه این متن عمل نمایید.
کود 12 12 36
۵– نگهداری از چاله ­ها : در صورتی که از چاله  ها به خوبی نگهداری شود، حفر آن یک بار برای چندین سال کافی خواهد بود. هرسال نشست توده کود در داخل چاله را با افزودن مجدد کود دامی یا سایر کودهای آلی جبران کنید از پر شدن چاله ها ب­وسیله خاک جلوگیری نمایید. خیسی بیش ازحد و خشکی توده کود دامی داخل چالکود از کارایی روش می­کاهد. رطوبت و تهویه متعادل، رشد ریشه را در داخل چالکود تقویت می­کند. در سال­های بعد، افزودن کودهای شیمیایی متحرک و غیر متحرک بر سطح چاله­ ها امکان­پذیر است. حرکت این کودها به همراه آب آبیاری در داخل کود دامی به راحتی انجام می­شود و نیازی به صرف هزینه جهت پای بیل و زیر خاک کردن کودهای شیمیایی غیر متحرک نیست. در مورد کودهای ازت دار از آنجا که مسیله تثبیت در خاک کمتر مطرح می­باشد، نیمی از آن را داخل چاله ­ها ریخته و نیم دیگر را به صورت پخش سطحی در اختیار درخت قرار دهید در صورتی­که آبیاری تحت فشار باشد، چاله­ ها در زیر قطره چکان­ها حفر شود. امکان مصرف کلیه کودها در سیستم وجود دارد مشروط بر آن­که از نظر گرفتگی قطره چکان­ها مشکلی ایجاد نشود و یا این­گونه مشکلات به طریقی برطرف شود.

نارنج اسپادانا