برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

کرم آلو

کرم آلو در واقع نوعی پروانه است که از دیر زمان در ایران وجود داشته است .درختان میزبان این پروانه در ایران شامل انواع آلو،گوجه،هلو،زردآلو،گیلاس و بین انواع آلو ها به آلو سیاه خسارت بیشتری وارد میکند.کرم آلو در اکثرمناطق میوه خیز به خصوص در استانهای خراسان ،آذزبایجان ،کردستان، همدان، فارس و همچنین در اطراف تهران ،کرج،دماوند، قزوین و اراک انتشار دارد.

حشره کامل این آفت پروانه ایست به طول ۵ میلیمتر عرض ان با بالهای باز ۱۵-۱۴ میلیمتر میباشد. بال جلویی به رنگ خاکستری تیره بوده و تا اندازه ای یکنوخت می شود و فقط به مقدار بسیار کم خطوط تیره مایل روی آنها مشاهده می شود.بال جلویی ذوزنقه ای شکل و انتهای آن مدور نیست در انتهای بال جلویی یک لکه بزرگ با هاله خاکستری که تمام عرض بال را فرا گرفته مشاهده میشود.این حشره زمستان را به صورت لارو به حالت دیاپوز در داخل یک پیله به رنگ سفید چرکی که دارای ساختمان نمدی و ریز بافت است به سرمیبرد.این حشره ۲-۳ نسل در سال دارد.

وقتی پروانه تخم های خود را روی میوه میگذارد بعد از چند روز تخم ها باز شده و لارو کوچکی به رنگ روشن از آن بیرون می آید که این لارو جدار میوه را سوراخ کرده و وارد آلو میشود و دوران تغذیه خود را در داخل میوه میگذراند.در نسل دوم دالان مزبور از فضولات پر شده و نیز براثر عکس العمل اپیدرم میوه صمغی از آن بیرون می آید که از علائم تشخیص میوه های آلوده میباشد.

 

ورود لارو به میوه همیشه از ناحیه نزدیک اتصال دم به میوه یا از کنار ان انجام میشود.بعد از اینکه لارو داخل میوه شد به طرف مرکز میوه پیش میرود. دالان حفر شده توسط لارو پروانه از فضولات پر شده که کمک به پوسیدگی میوه میکند.در این حالت رشد میوه های مورد حمله متوقف شده و اغلب به رنگ بنفش در می آید.موقعی که لارو هنوز اندازه کوچکی دارد به زمین می افتد و بقیه رشد ونمو لارو داخل میوه در روی زمین انجام شده واز گوشت میوه تغذیه میکند تا دوره لاروی به پایان برسد.اگر میوه کفایت تغذیه لارو را ندهد لارو از بین میرود بنابراین میوه هایی که در نسل اول مورد حمله قرار میگیرند به زمین میریزند.لارو مزبور برای شفیره شدن در شکاف و زیر پوستک های درخت و به ندرت زیر خاک رفته و در آنجا پیله ای نازکی تنیده و تبدیل به شفیره میشود.

مبارزه با کرم آلو :

کنترل شیمیایی :

مبارزه با این آفت زمانی موفق خواهد بود که تاریخ های سمپاشی دقیقا به کمک تله جذب کننده حشرات کامل مشخص گردد و درست در موقع ظهور لاروهای سن اول درختان را سمپاشی کنند .

هر جایی که مبارزه شیمیایی از نظر اقتصادی قابل توصیه باشد ، حداکثر دوبار سمپاشی با یکی از فرمول هایی که برای کرم سیب توصیه شده است ، می توان جلو خسارت اقتصادی این آفت را گرفت .

چون حداکثر خسارت این آفت معمولاً مربوط به نسل دوم است بنابراین توصیه می گردد که حتما مبارزه شیمیایی علیه این نسل انجام گیرد که بهتر است برای تعیین زمان دقیق سم پاشی علیه این نسل با نصب تله های نوری یا فرمونی در محل های مورد نظر تاریخ سمپاشی را معین نمود .

چون حداکثر خسارت لارو کرم آلو مربوط به نسل دوم است بنابراین توصیه میشود مبارزه شیمیایی بیشتر علیه نسل دوم انجام گیرد. تاریخ انجام سمپاشی در نقاط مختلف کشور بسته به شرایط آب و هوایی متفاوت و تقریباُ اواسط تیر ماه میباشد ولی بهتر است با نصب تله فرمونی یا تله نوری تاریخ دقیق را مشخص کرد.سموم توصیه شده :سموم فسفره مانند گوزاتیون۲۰% به میزان ۲در هزار

مبارزه زراعی و بیولوژیک :

ظاهرا واریته های مختلف گیاهان میزبان بخصوص آلو نسبت به این آفت حساسیت متفاوتی ایجاد می نمایند که می تواند مبنای مبارزات موثر در آینده قرار بگیرد.

این آفت در مراحل مختلف زندگی خود مورد حمله پارازیت های متنوعی قرار می گیرد . بالاشوسکی از حشراتی از جمله Trichogramma sp. به عنوان پارازیت تخم و Ascogaster quadridentatus به عنوان عامل موثر در کنترل انبوهی این آفت اسم می برد و قارچ معروف Beauvaria bassiana را نیز در از بین بردن لاروها مفید می داند.

از روش های کنترل می توان به بستن نوارهای مقوای زنبوری به دور تنه درخت و سپس جمع آوری و سوزاندن لاروهایی که در آن افتاده اند استفاده کرد .

 

نارنج اسپادانا