شته گالزای درخت پسته و راه های مبارزه با آن چیست؟

شته چین دار یا گالزای درخت پسته یکی از آفات درختان پسته می باشد که معمولا در  روی برگهای پسته دیده میشود این آفت به دلیل عدم تحمل گرما و خشکی مناطق پسته کاری در بهار بر روی لبه ی برگهای پسته گال هایی ایجاد میکند که این گال ها در ابتدا سبز و سپس …

ادامه مطلب