سمپاشی زمستانه و زمان دقیق انجام آن

سمپاشی زمستانه یکی از مهمترین زمان های سمپاشی است که باید در صورت نیاز حتما انجام شود. این سمپاشی در جلوگیری و نابودی آفات خطرناک بسیار موثر است. زمانی که سمپاشی به موقع در فصل زمستان انجام شود تخم های آفات زمستان گذران نابود میگردد و جلوی شیوع و گسترش آنها در فصل بهار و …

ادامه مطلب