بید کلم و راه های مبارزه با آن

بید کلم با نام علمی Plutella Xylostella نام بید پشت الماسی نیز معروف است. در آذربایجان ، اصفهان،خراسان و سواحل دریای خزر و تهران انتشار داشته و به گیاهان خانواده چلیپائیان مخصوصاً انواع کلم بویژه گل کلم و سایر گیاهان خانواده حمله نموده و خسارت وارد می کند. با توجه به آثار مخرب بید کلم …

ادامه مطلب