کود برای درخت پسته (بهترین کود در فصل بهار و زمستان)

کوددهی درخت پسته به رشد مطلوب و تولید محصول بازارپسند کمک می‌کند. البته پیش از مصرف کود برای درخت پسته باید آزمون خاک انجام شود تا در ابتدا نیاز گیاه مشخص شده و سپس بهترین کود برای رفع کمبودهای درخت پسته مصرف شود. در صورتی‌که پسته‌کاران بر اساس جدول کوددهی پسته عمل کنند موقع برداشت …

ادامه مطلب