برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

BIO GREENR® Ca-120

BIO GREENR® Ca-120 ترکیبی است که به طور ویژه جهت رفع کمبود کلسیم طراحی و تولید شده و کارآیی آن نسبت به سایر فرم های کلسیم بسیار بیشتر می باشد. قندهای الکلی این قابلیت را به یون کلسیم می دهند که در گیاه از طریق آوند آبکش جابجا شده و قندها آسان تر به سمت محل های تشکیل میوه در گیاه حرکت می کنند. BIO GREENR® Ca-120 بافت میوه را غنی از کلسیم می کند و در نهایت قند تجزیه می شود و کلسیم در دسترس گیاه قرار می گیرد.
‏BIO GREENR® Ca-120 مبتنی بر تکنولوژی پیشرفته تولید کننده می باشد. عناصر میکرو مورد نیاز گیاه در ترکیب با قندهای الکلی ارگانیک باعث افزایش کارآیی و بهینه سازی رشد و ساختار گیاهان می شود. ساختار مولکولی کوچک و همچنین مشتقات مواد هیومیکی در ترکیب با عناصر ریز مغذی موجب افزایش نفوذ و پخش از طریق آوند آبکش و چوبی در گیاهان می شود.

آدرس فروشگاه سم و کود: خیابان آتشگاه، چهار راه بهشت، خیابان زیتون، فروشگاه نارنج اسپادانا

آدرس آزمایشگاه آب و خاک: خیابان آتشگاه، خیابان قدس، مجتمع قدس، آزمایشگاه کشاورزی نارنج اسپادانا

تلفن: ۰۳۱۳۷۷۳۸۲۷۷
۰۹۱۱۱۲۹۸۹۷۹

نارنج اسپادانا