برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

کود نونامیک متال(منگنز،روی و آهن)

نونامیک متال یک کود با عناصری فلزی مورد نیاز گیاهان شامل آهن، روی و منگنز بصورت کمپلکس با کربوکسیلیک  اسید است. برای جذب و انتقال در داخل گیاه با محرک های رشدی، با اسید آلی و کلات کننده ها کمپلکس شده است. عناصر فلزی در فعالیت های حیاتی متعددی نظیر فتوسنتز، تنفس و انتقال مواد آلی گیاهی نقش دارند. این فلزات در رشد و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی و باغات میوه بسیار مهم و حیاتی است.

جدول عناصر های ضمانت شده کود نونامیک متال

جدول عناصر تضمین شده متال

نحوه و دستورالعمل مصرف کود متال

نونامیک متال در تمام دوره رشدی گیاه برای رفع کمبود عناصر فلزی منگنز، روی و آهن توصیه می شود. بهتر است در اوایل دوره رشد همزمان با شروع رشد سریع گیاه و یا قبل از ظهور علائم کمبود و زرد شدن برگهای جوان از کود متال استفاده شود.

  • درختان میوه: ۲۰۰-۱۰۰ میلی لیتر/ ۱۰۰ لیتر آب به صورت برگپاشی و ۵۰ – ۳۰ میلی لیتر / درخت به صورت خاکی
  • مرکبات: ۳۰۰ – ۲۰۰ میلی لیتر / ۱۰۰ لیتر آب بصورت برگپاشی و ۱۰۰۰ – ۳۰ میلی لیتر / درخت به صورت خاکی
  • غلات / صیفی جات و گیاهان علوفه ای: ۲ – ۱ لیتر / هکتار به صورت برگپاشی

قابلیت اختلاط کود متال

متال با کلیه کودها و سموم کشاورزی باستثنای کلسیم و مس و ترکیبات با واکنش اسید قابل اختلاط است.

مود نونامیک متال

خرید حضوری و تلفنی کود نونامیک متال

کشاورزان و باغداران عزیزی که قصد خرید کود نونامیک متال را دارند، برای مشاوره در مورد فواید و چگونگی مصرف این کود می توانند با کارشناسان مجتمع کشاورزی نارنج اسپادانا تماس بگیریند. شما می توانید جهت خرید با شماره های ۰۹۱۳۳۳۷۵۲۷۳۴ و ۰۹۱۱۱۲۹۸۹۷۹ تماس بگیرید.

کانال ایتا نارنج اسپادانا

نارنج اسپادانا