برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

حضور گروه راویس و نارنج اسپادانا در نمایشگاه کشاورزی تهران ۱۴۰۱

حضور گروه کشاورزی راویس و نارنج اسپادانا نهمین دوره نمایشگاه های تخصصی کشاورزی گروه وارد کنندگان به اطلاع شما عزیزان رسانده می شود. نمایشگاه کشاورزی تهران در تاریخ ۱۳ الی ۱۶ دی ماه ۱۴۰۱ در محل دائمی نمایشگاه های ایران مال برگزار میشود. گروه کشاورزی راویس و نارنج اسپادانا از  شما دعوت می کند تا از غرفه ۵۱ (غرفه راویس و نارنج اسپادانا) ،در ساعات ۱۴ الی ۲۰، بازدید کنید. منتظر حضور گرم شما هستیم.

نمایشگاه کشاورزی تهران 1401
پوستر نهمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران

نمایشگاه تهران

نارنج اسپادانا