برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

بازدید از باغ آجیلی در عاشق آباد اصفهان

بازدید از باغ آجیلی در منطقه عاشق آباد در اصفهان توسط کارشنان مجتمع کشاورزی نارنج اسپادانا، خانم مهندس چهارباغی انجام شد. یکی از راه هایی که باغدارن را عزیز را مطمئن می کند که در سال جدید محصولات خوبی داشته باشند، درخواست بازدید از کارشناس کشاورزی و باغبانی است. نارنج اسپادانا دارای کارشناسان باتجربه در زمینه گیاهپزشکی و کشاورزی هستند که با ارسال این کارشناسان به مزارع، باغات و گلخانه ها به شما در افزایش کیفیت و کمیت محصولات شما کمک می کند.

شرح بازدید از باغ انار مهیار

تاریخ بازدید 

در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۱ بازدید از باغ آجیلی در منطقه عاشق آباد اصفهان.

متخصص

خانم مهندس چهارباغی (گیاهپزشک)

نوع کشت

باغ درختان آجیلی

کانال ایتا نارنج اسپادانا

مسائل مورد توجه در باغ عاشق آباد

مسائلی که گیاهپزشک نارنج اسپادانا در مورد بازید از باغ انار مدنظر قرار داده است به شرح زیر است:

  • آلودگی درختان باغ به شانکر باکتریایی درختان هسته دار
  • تعداد کمی از درختان به کرم خراط آلوده بودند

بیماری شانکر باکتریایی در باغ

توصیه های کارشناس نارنج اسپادانا پس از بازدید از باغ عاشق آباد

توصیه های خانم مهندس چهارباغی پس از بازدید از باغ

  • انجام آزمایش خاک و آب
  • تراشیدن قسمت هایی که صمغ آن مشاهده می شود و سپس سمپاشی با قارچ کش بردوفیکس
  • استفاده از کود فروت ست استیم به دلیل تورم جوانه ها
  • استفاده از کود pk-zn راویس بعد از ریزش گلبرگ ها
  • بعد از برداشت میوه اکسی کلرور مس نیز استفاده شود
  • بعد از آزمایش آب و خاک کوددهی باغ براساس برنامه کودی

ثبت درخواست بازدید از گلخانه اصفهان در نارنج اسپادانا

باغداران عزیز که در استان اصفهان هستند و نیاز به دریافت برنامه کودی و یا دفع آفات بیماری ها دارند می توانند با ثبت درخواست بازدید از باغ خود از حضور کارشناسان نارنج اسپادانا استفاده کنند. برای ثبت در خواست بازدید از باشماره۰۹۱۱۱۲۹۸۹۷۹ یا ۰۹۱۳۳۷۵۲۷۳۴ تماس بگیرید و اطلاعات باغ خود را ارائه دهید. پس از تماس و ثبت درخواست ویزیت از باغ کارشناس مجتمع کشاورزی نارنج اسپادانا با شما تماس می گیرند و زمان بازدید را با شما هماهنگ می کنند.

نارنج اسپادانا