برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

بازدید از گلخانه رزشاخه بریده اصفهان-نجف آباد

یکی از اقداماتی که گلخانه داران عزیز حتما باید انجام بدهند درخواست بازدید کارشناس گیاهپزشکی از گلخانه های خود است. ویزیت گیاه پزشک از گلخانه به گلخانه داران عزیز کمک می کند تا مشکلات گلخانه خود را توسط یک متخصص بررسی کنند. همچنین در این بازدید از گلخانه ها مشورت های لازم و محصولات معتبر به گلخانه داران عزیز معرفی میشود. در زیر گزارشی از بازدید از گلخانه گل شاخه بریده در نجف آباد اصفهان که توسط خانم مهندس چهارباغی (کارشناس مجتمع تخصصی کشاوزرزی نارنج اسپادانا) انجام شده است ارائه می گردد.

شرح بازدید از گلخانه رز شاخه بریده اصفهان

تاریخ بازدید 

در تاریخ ۷ آبان ۱۴۰۱ بازدید از گلخانه رز شاخه بریده در منطقه جلال اباد نجف آباد انجام شد.

متخصص

خانم مهندس چهارباغی (گیاهپزشک)

نوع کشت

روز شاخه بریده

دو گلخانه در دو قسمت مجزا وجو دداشت که یکی زرهای شاخه بریده و دیگری آلستروماریا بود. در گلخانه گل رز شاخه بریده سیستم اتوماسیون بوده و سممپاشی با سیستم فوگر انجام میشد.

ویزیت گیاهپزشک از گلخانه

مسائل مورد توجه گلخانه

میزان تریپس بر روی گل ها به شدت بالا بود که توسط یکسری از سموم ارگانیک تا حدودی کنترل شده بود. بعضی از واریانت های خاص رز که حساس به قارج بودند نیز درگیر سفیدک سطحی شده بودند. برای طرح اجرای پایلوت کودهای راویس کشت مهام از جمله ارگاسنس، پاور PK، آلگاماچو، کالیم، ادجوانت، PK Zn توصیه شد. برای نظارت بهتر بر این طرح پیشنهاد شد که کودها روی تمام گل ها تست شود.

مشاوره به گلخانه داران

ثبت درخواست بازدید از گلخانه اصفهان در نارنج اسپادانا

گلخانه داران عزیز که در استان اصفهان هستند و نیاز به دریافت برنامه کودی و یا دفع آفات بیماری ها دارند می توانند با ثبت درخواست بازدید از گلخانه خود از حضور کارشناسان نارنج اسپادانا استفاده کنند. برای ثبت در خواست بازدید از باشماره۰۹۱۱۱۲۹۸۹۷۹ یا ۰۹۱۳۳۷۵۲۷۳۴ تماس بگیرید و اطلاعات باغ خود را ارائه دهید. پس از تماس و ثبت درخواست ویزیت از باغ کارشناس مجتمع کشاورزی نارنج اسپادانا با شما تماس می گیرند و زمان بازدید را با شما هماهنگ می کنند.

کانال ایتا نارنج اسپادانا

نارنج اسپادانا