برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

آفت پروانه چوب‌خوار پسته (آفت کرمانیا)

آفت پروانه چوب‌خوار پسته با نام علمی Kermania Pistaciella یکی از مهم‌ترین آفات درختان پسته است که سالانه خسارت جدی به باغ‌های پسته وارد می‌کند. این آفت تک نسلی است و درمحصولات دیگر مشاهده نمی‌شود.
خسارت این آفت بر روی خوشه و میوه‌ها و شاخه‌ها است. لاروهای این آفت وارد خوشه شده و به صورت حرکت رفت و برگشت تغذیه می‌کنند، سپس نزدیک نوک خوشه به شکل حلقه‌ای دور می‌زنند و ارتباط میوه‌های انتهایی را از خوشه اصلی قطع کرده و در نتیجه باعث خشکیدن میوه‌های انتهایی می‌شوند.
✅مبارزه زراعی با آفت پروانه چوبخوار پسته:
بهترین راه مبارزه با آفت کرمانیا هرس شاخه های آلوده و جمع آوری و نابودی آن ها است.
خشکیدن دانه‌های انتهایی خوشه‌ها در خرداد ماه و تیرماه و همچنین وجود خطوط قهوه‌ای رنگ در قسمت مرکزی سرشاخه‌ها نیز از آثار تغذیه لاروها و حضور این آفت در باغ است.
با توجه به اینکه لاروهای پروانه چوب خوار اوایل زمستان خود را به انتهای سر شاخه ها می رسانند، هرس شاخه و سوزاندن آنها بعد از هرس،می تواند از تراکم این آفت به شدت بکاهد.

✅مبارزه فرمونی (غیر شیمیایی):
مبارزه فرمونی به جمع آوری و نابودی حشرات و همچنین ردیابی، تخمین و کاهش جمعیت آفت و مشخص کردن مناسب ترین زمان سم پاشی و تعیین پیک ظهور و فعالیت حشرات بالغ کمک زیادی می کند.
با استفاده از تله فرمونی می‌توان دوره ظهور (شروع، اوج و خاتمه) حشرات کامل پروانه چوبخوار پسته را تعیین نمود که اوج ظهور حشرات کامل این آفت برای تعیین زمان مبارزه کاربرد دارد.
✅کنترل بیولوژیک آفت پروانه چوبخوار پسته:
پانزده گونه زنبور پارازیتوئید از جمله زنبور های Chelonus و Centistidea بر روی پروانه چوب خوار اثر گذاشته و آن‌ها را از بین می‌برند. به‌ طور متوسط ۵۳ درصد از جمعیت آفت در باغ‌های پسته به ‌طور طبیعی کنترل می‌شود.

✅مبارزه شیمیایی با آفت پروانه چوبخوار پسته یا آفت کرمانیا:

در اسفند ماه که شفیره آفت کرمانیا بر روی شاخه ها قرار دارد با ترکیب روغن ولک پانزده در هزار+ دیازینون یک و نیم در هزار و یا روغن ولک ۱۵ در هزار + دورسبان یک و نیم در هزار می‌توان نسبت به کنترل شفیره و در نتیجه کاهش جمعیت آفت برای سال بعد اقدام نمود.
حشره‌کش‌های توصیه شده برای از بین بردن این آفت شامل لوفنورون ۱٫۵ در هزار، لوفنورون + فنوکسیکارب ۱٫۵ در هزار، متوکسی فنوزاید ۰٫۵ در هزار+ درهزار روغن ولک، هگزافلومورون ۱ در هزار + ۵ در هزار روغن ولک می‌باشد.

نارنج اسپادانا