برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

بهترین زمان سمپاشی در روز

بهترین ساعت سمپاشی در روز زمانی است که هوا هنوز گرم نشده است و نور کم است. بنابراین صبح زود و یا قبل از غروب آفات بهترین زمان خواهد بود و بهترین دما برای سمپاشی هنگامی است که درجه حرات کمتر از ۲۷ درجه سانتیگراد باشد.
زمان سمپاشی بسته به نوع سم نیز متفاوت خواهد بود، به عنوان مثال:
کانال ایتا نارنج اسپادانا
  • سموم بیولوژیک: بایستی هنگام غروب آفتاب سمپاشی شوند تا باکتری در طول شب و خنکی هوا، زمان کافی برای آغاز فعالیت داشته باشد.
  • سموم سیستمیک: بهترین زمان سمپاشی صبح زود است تا بلافاصله بعد از سمپاشی و تابش نور خورشید، سموم با شیره گیاهی شروع به حرکت در گیاه کند.
  • سموم تماسی: بهترین زمان سمپاشی شب است زیرا در هنگام شب، روزنه‌ها بسته هستند و سموم وارد گیاه نمی‌شود و گیاه دچار تنش حاصل از سموم نخواهد شد.

گفتنی است اگرچه امروزه توجه به تولید محصولات ارگانیک (بدون استفاده از سموم و کود) در الویت قرار گرفته است، اما هنوز سموم شیمیایی نیرومندترین سلاح مبارزه با آفات به شمار می روند. بی شک کاربرد صحیح و دقیق این مواد ضمن مبارزه با آفات، حداقل اثرات سوء به محیط زیست و سلامت غذایی بشر را به همراه خواهد داشت.

نارنج اسپادانا