برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

زمان سمپاشی درخت سیب

  • اسفند: سمپاشی ترکیبات مس بعلت شیوع شانکر سیتوسپرایی در درختان سیب و روغن ولک همراه حشره کش و تخم کش کنه
  • فروردین: برای پیشگیری از بروز بیماری لکه سیاه سیب
  • اردیبهشت: تکرار سمپاشی ۱۰ روز پس از سمپاشی دوم (در صورت بارندگی زیاد تکرار سمپاشی با قارچکش‌ها به فاصله ۱۰ روز ضروری است).
  • خرداد: سمپاشی بر علیه کرم سیب (نسل اول) و پروانه مینوز
  • تیر: در صورت ظهور کنه قرمز اروپایی (در صورت طغیان آفت کنه سمپاشی به فاصله ۱۰ روز تکرار شود).
  • مرداد: سمپاشی بر علیه کرم سیب (نسل دوم)

کانال ایتا نارنج اسپادانا

نارنج اسپادانا