برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

زمان سم پاشی مرکبات

زمان سمپاشی مرکبات

به طور کلی بهترین زمان اولین سمپاشی مرکبات بعد از ریختن شکوفه‌ها است و دومین سمپاشی دو هفته بعد از آن باید انجام شود. همچنین تکرار سمپاشی در صورت مشاهده حفره‌های لاروی جدید بایستی در اواخر مرداد یا اوایل شهریور ماه یا هر بار که متوجه می‌شوید، انجام شود.
زمان سمپاشی زمستانه بر علیه آفات مرکبات نیز از اوایل تا اواخر اسفند ماه با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه توصیه می‌شود.
کانال ایتا نارنج اسپادانا

جدول زمان سمپاشی مرکبات

بیماری
زمان
پوسیدگی قهوه‌ای میوه
قبل از شروع بارندگی آخر فصل (در کشور ما در بیشتر مناطق)، اغلب در شهریور ماه توصیه می‌شود. توجه داشته باشید، لازم است قبل از سم پاشی به دلیل اثرگزاری بیشتر سم، از نبود احتمال بارندگی طی ۴۸ تا ۷۲ ساعت آینده بعد از سمپاشی مطمئن باشید.
کنه زنگار (کنه نقره‌ای)
بر اساس پیش آگاهی و تشخیص توسط کارشناس
کنه قرمز
اواخر زمستان برای سموم آپولو و نئورون
کنه قرمز بر اساس پیش آگاهی و با نظر کارشناس برای سموم سیترازون، تیسرون، ارتوس و روغن ولک
کنه شرقی مرکبات بر اساس تشخیص کارشناس
شته
در صورت پیچیدگی ۲۵ درصد برگ‌های انتهایی روی جوانه‌ها
بالشک‌ها، شپشک ستاره‌ای، سپردار الفی، سپردار قهوه‌ای، شپشک نرم‌تن، سپردار زرد، سپردارزرد شرقی، سپردار واوی، شپشک آرد آلود، شپشک استرالیایی
بر اساس موازین پیش آگاهی و با ظهور ۶۰ درصد پوره‌ها انجام شود، همچنین پس از سپری شدن اوج سرمای زمستان و قبل از بیدار شدن درختان سمپاشی صورت گیرد.
پسیل مرکبات
با نظر کارشناس
پروانه مینوز برگ
هنگام ظهور و مشاهده اولین نشانه‌های خسارت روی جوانه‌های تابستانه و در دو نوبت سمپاشی به فاصله ۱۲ – ۱۰ روز انجام شود.
مگس میوه مدیترانه‌ای
فصل بهار، تابستان و اوایل فصل پاییز
حلزون فصل پاییز

نارنج اسپادانا