برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

علت لوله ایی شدن برگ پسته

نحوه خسارت آفت پسیل پیچنده پسته

تغذیه پوره‌ها موجب پیچیدگی برگ از محل لبه‌های دو طرف به سمت رگبرگ اصلی می‌شود. پوره‌ها عسلک و موم ترشح می‌کنند.

در محل زندگی پوره‌ها یعنی در داخل برگچه‌های پیچیده و لوله‌ای شده چندین پوره با هم زندگی می‌کنند. محل زندگی حشره به دلیل دفع عسلک و موم توسط پوره‌ها چسبنده و کاملا به رنگ سفید قابل مشاهده است. 

برای کنترل هر آفتی ابتدا باید با نحوه زندگی و زیست‌شناسی آن‌ها آشنا شده و با استفاده از نقاط ضعف و بیولوژی آفت نسبت به کنترل آن اقدام نماییم.

کانال ایتا نارنج اسپادانا

تعریف نسل پسیل پیچنده

به مراحل مختلف زندگی حشرات از مرحله تخم تا حشره کامل یک نسل می‌گویند. (تخم، پوره، حشره کامل)

پوره:

به مرحله نوزاد حشره پوره می‌گویند که مشابه حشره کامل بوده ولی از نظر اندازه کوچکتر بوده و فاقد بال است.

زیست شناسی آفت پسیل پیچنده پسته

زمستان‌گذرانی به صورت تخم در زمستان روی سرشاخه‌های پسته انجام می‌گیرد. تخم ها به رنگ نارنجی و کشیده هستند و معمولا در کنار جوانه‌ها قرار دارند.

تخم پسیل پیچنده پسته معمولا در بهار و همزمان با باز شدن برگ‌ها تفریخ می‌شود. پوره‌ها بلافاصله پس از خروج از تخم شروع به تغذیه از سطح زیرین برگ‌ها نموده و با تغذیه از شیرابه گیاهی باعث پیچیدگی برگ می‌گردند.

این آفت یک نسل بیشتر ندارد و  برخلاف پسیل پسته که چند نسلی است تنها یک بار مبارزه آن هم در صورت نیاز کفایت می‌نماید.

شکل آفت پسیل پیچاننده پسته

حشره کامل پسیل پیچاننده پسته درشت تر ازپسیل پسته بوده و به رنگ سبز روشن می‌باشد.

بدن پوره ها از ورقه مومی روشن پوشیده شده است که با بازکردن برگ‌های پیچیده شده در وسط برگ‌های پیچیده شده در اثر تغذیه به خوبی مشاهده می‌شوند.

مبارزه با آفت پسیل پیچاننده

نکته حائز اهمیت این است که این آفت معمولا در باغاتی مشاهده می‌شود که دچار ضعف تغذیه و کاهش مواد غذایی هستند یا دچار تنش‌های محیطی مثل کم آبی و غیره شده اند.

در غیر اینصورت تراکم این آفت بسیار کم است و به دلیل تک نسلی بودن و خسارت کمی که وارد می‌نماید نیاز به سمپاشی نمی‌باشد. و معمولا سمپاش‌هایی که در ابتدای فصل برای کنترل آفت‌ها انجام می‌گیرد این آفت را کنترل می‌نماید.

در صورتی که تراکم آفت زیاد باشد و به شدت از برگ‌ها تغذیه نماید یا برگ‌های زیادی را بپیچاند یا به آن‌ها خسارت بزند، مجبوریم نسبت به کنترل آفت اقدام نماییم.

در این حالت به دلیل پیچیدگی برگ و مخفی بودن آفت در زیر برگ باید از سموم سیستمیک استفاده کرد که با اثر روی شیرابه گیاهی تغذیه آفت آن را از بین ببرد.

حشره کامل کمی درشت‌تر از پسیل پسته و به رنگ سبز روشن است. پوره‌ها در سطح  پشتی، بدنشان از ورقه مومی نسبتا ضخیمی پوشیده است و از این لحاظ با پوره های پسیل معمولی پسته تفاوت کلی دارند.

نارنج اسپادانا