برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

کود اسید آمینه و اهمیت آن برای گیاهان

کود اسید آمینه از کود های پرمصرف در کشاورزی است. بخاطر اهمیت استفاده از کود اسید آمینه اطلاع داشتن از زمان استفاده، میزان مصرف و کارکردهای این کود بسیار اهمیت دارد. در این مقاله از سایت نارنج اسپادانا در مورد استفاده از کود اسید آمینه اطلاعات کاملی ارائه می شود.

کود اسید آمینه چیست

اسید های آمینه از مهمترین اجزای تشکیل دهنده پروتیین ها می باشند که نقش بسزایی در رشد گیاهان دارند. حدودا ۲۰ نوع اسید آمینه وجود دارد که هر کدام نقش مهمی را برای گیاهان ایفا میکنند. اسید های آمینه پیش ساز های هورمون های گیاهی اند که نقش مهمی را در افزایش کیفیت و کمیت رشد گیاه همچنین افزایش مقاومت گیاه به تنش های محیطی، ارتقا فرایند های تنفس و فتوسنتز و انتقال و جذب مواد غذایی را در گیاهان به عهده دارند.

اسیدهای آمینه گیاهان بر حسب منشا به دو دسته اسیدهای آمینه گیاهی و حیوانی تقسیم بندی می شوند و تنها اسید آمینه L است که جهت متابولیسم گیاه فعال بوده و هست، بنابراین همانطور که انسان ها و سایر موجودات زنده، به یکسری اسید آمینه خاص نیاز دارند، گیاهان هم دارای طبقه بندی اسیدهای آمینه خاص و مورد نیاز خود هستند، به علاوه بهترین اسید آمینه برای انسان ها، اسیدهای آمینه با منشا گیاهی است.

  • پروتئین های گیاهی، همزمان با رشد و تکثیر میکرو ارگانیسم های مفید در یک خاک سالم و آلی، آنزیم هایی تولید می کند که مواد آلی را هضم و تجزیه کرده و این اسیدهای آمینه توسط ریشه گیاه جذب می شود، این فرآیند هضم پروتئینی باعث فرآیند هیدرولیز آنزیمی می گردد و ساختار بیولوژیکی را با حفظ کاربری بودن مولکول اسید آمینه حفظ می کند.
  • آمینو اسیدهای تولید شده توسط هیدرولیز، اسیدهای آمینه ای L نامیده می شنود. ارگانیسم ها به راحتی توسط سلولهای گیاهی جذب شده و آمینو اسیدهای مصنوعی با استفاده از فرآیندهای هیدرولیز قلیایی و اسیدی تولید می شوند که به اسید آمینه d معروف هستند و از نظر بیولوژیکی فعال می باشند.

مزایای استفاده از اسید آمینه برای گیاهان این است که گیاه با وجود اسید آمینه در گیاه دیگر نیازی ندارد که انرژی خود را برای کسب هیدروژن و هیدرات های کربن بگذارد و به راحتی می تواند آنها را از طریق اسید آمینه به دست آورد. اگر منبع دیگری از اسید آمینه را برای رشد گیاه به آن اضافه کنیم گیاه با سرعت رشد می کند و همچنین رشد سالم تری را هم خواهد داشت. پس بنابراین مزایای استفاده از اسید آمینه برای گیاهان بسیار مهم است و باید کشاورزان به این امر اهمیت دهند.

کشاورزانی که به کیفیت رشد و متابولیسم گیاهی سالم در گیاهان خود اهمیت می دهند باید از این اسیدآمینوها مصرف کنند تا محصولات آنها رشد بهتری داشته باشد. به طور کلی مزایای استفاده از اسید آمینه برای گیاهان، تغذیه گیاهان را فراهم می کند و در مراحل بحرانی  که گیاه نیاز شدیدی به اسیدآمینو دارد را پیش بینی کرده و نیاز آن را برطرف می نماید. جذب آمینو اسیدها از طریق روزنه های گیاهی که در گیاه وجود دارد بسیار آسان تر صورت می گیرد و به صورت محلول پاشی نفوذ بیشتری را بر روی گیاهان دارد.

گیاهان مکانیسم سازمان یافته ای برای مقابله با اثرات نامطلوب تنش های محیطی ایجاد میکنند که متابولیسم اسید های امینه یکی از این مکانیسم ها می باشد. مطالعات نشان داده که غلطت اسید های آمینه در مواردی که تنش مشاهده شده به طور مستقیم و غیر مستقیم افزایش پیدا کرده است.

کود اسید آمینه بوتامیسول

عملکرد آمینواسید ها در گیاهان

 • آلانین: در سنتز کلروفیل و در تنظیم باز شدن روزنه‌های گیاهی، در گرده افشانی، و در مقاومت به خشکی نقش دارد.
 • پرولین: از وظایف این اسید آمینه می­ توان به تقویت دیواره سلولی، انجام صحیح فرآیند فتوسنتز، تاثیرگذاری در باروری و جوانه زنی دانه گرده، در استرس شوری و مقاومت به شرایط خشکی و دما، توازن آب در گیاه، افزایش نسبت C/N در درختان میوه، بهبود کمیت و کیفیت محصول اشاره نمود.
 • گلوتامیک اسید: در جوانه زنی بذر و به عنوان یک پیش ساز در سنتز کلروفیل کاربرد دارد. گلوتامیک اسید همچنین در سنتز سایر اسیدهای آمینه نیز نقش دارد. اسید گلوتامیک از مسدود شدن روزنه های هوایی بر اثر شرایط نامساعد محیطی جلوگیری می نماید و جذب و انتقال عناصر ریز مغذی را آسان­­تر می­ سازد و کلات کننده عناصر ریز مغذی است.

اسید آمینه پروتی فرت

 • آسپارتیک اسید: در جوانه زنی بذور و در متابولیسم آمینو اسید نقش دارد.
 • فنیل آلانین: ماده اصلی تشکیل دهنده هورمون فنیل استیک اسید بوده و در گرده افشانی مؤثر است.
 • تیروزین: در گرده افشانی و در مقاومت به تنش‌های محیطی نقش دارد.
 • سرین: در گرده افشانی مؤثر است.
 • ترئونین: در گرده افشانی و مقاومت به تنش‌های محیطی نقش دارد.
 • گلیسین: به عنوان یک پیش ساز در تشکیل گروه‌های پیرول و در سنتز کلروفیل نقش دارد.
 • والین: در گرده افشانی و در مقاومت به شرایط تنش‌های محیطی و در جوانه زنی بذرها نقش دارد.
 • لوسین: در مقاومت به شوری و در جوانه زنی دانه‌های گرده نقش دارد.
 • ایزولوسین: در مقاومت به شوری، در جوانه زنی دانه‌های گرده و در گرده افشانی مؤثر است.
 • هیستیدین: در تنظیم باز شدن روزنه‌های برگ مؤثر است و موجب تسریع فرآیند تشکیل و رسیدگی محصول می­گردد.
 • متیونین: به عنوان پیش ساز هورمون اتیلن به عنوان یک فاکتور رسیدگی محصول و در تنظیم باز شدن روزنه های برگ مؤثر است.
 • سیستئین: در ساختار آنزیم نیتروژناز که در تثبیت بیولوژیک ازت نقش دارد، به کار می‌رود و نقش بسیار مهمی در ساختمان فضایی پروتئین ها بر عهده دارد.
 • لیزین: در تنظیم باز شدن روزنه‌های برگ، در جوانه زنی دانه‌های گرده، در سنتز کلروفیل کاربرد دارد.
 • آرژنین: در مقاومت به تنش شوری و به عنوان یک پیش ساز برای تشکیل پلی آمین‌ها به کار می‌رود.
 • تریپتوفان: پیش ساز بیوسنتز هورمون اکسین بوده که یکی از اساسی ترین فاکتورهای متابولیسم گیاهان است.

اسیدهای آمینه با همراهی و همراه در فراهم آوری زیستی، نقش به سزایی را جهت رشد موثر و با دوام گیاه ایجاد کرده و با عبور از سد برگ ها و جذب توسط سلول های برگ، مورد استفاده واقع می شوند یا به سایر قسمت های گیاه مانند گل ها و میوه ها منتقل شده و در آنجا مورد استفاده قرار می گیرند.

در نهایت، در تغذیه گیاهی، اسیدهای آمینه، نقش مهمی را عهده دار هستند و فن آوری پیشرفته ای را برای ارائه ریزمغذی ها و ایمنی مطلوب ارائه می دهند.

مزایای استفاده از اسید آمینه برای گیاهان در صنعت کشاورزی

از جمله مزایای استفاده از اسید آمینه برای گیاهان چند نوع می باشد که به طور خلاصه آنها را بیان می کنیم.
۱٫تقویت نمودن سیستم ایمنی در گیاهان
۲٫ مقاومت گیاهان را در زمانی که تنش های محیطی به وجود می آید بالا می برد
۳٫ اصلی ترین و مهمترین تاثیری که اسیدآمینو دارد بر روزنه های هوایی گیاه است
۴٫ از لحاظ کیفیت و کمی محصول آن را تضمین می کند و کیفی و کمی آن را افزایش می دهد
۵٫ فرآیند گرده افشانی گیاه را القاء می کند و موجب بهبود این امر می گردد.
۶٫ سرعت رسیدگی محصول بسیار بالا می رود
۷٫ اندام های گیاهی محصول زود تشکیل می شود
۸٫ محصولات پس از این که برداشت می شوند ماندگاری بالاتری دارند
۹٫ سبزینگی محصول بیشتر می شود
۱۰٫ ریز مغذی های درشت و ملاح را به راحتی جذب می کند.
فواید اسید آمینه برای گیاهان

بهترین زمان مصرف کود مایع آمینو اسید 

آمینو اسید اساسا از طریق روزنه ها جذب می شوند و به مقدار کمتر از طریق غشاء سلولی نفوذ می کند و چند ساعت پس از جذب به قسمت های رشد (مریستم) هدایت می­ شوند. در زمان ابری شدن هوا، وزش باد و احتمال ریزش باران نباید از کود های کشاورزی حاوی آمینو اسید استفاده شود و حداقل زمان مورد نیاز جهت جذب آمینو اسید ۸ ساعت می باشد. مناسب ترین زمان محلول پاشی قبل از طلوع یا بعد از غروب آفتاب باشد. چراکه به دلیل باز بودن روزنه های گیاهی، راندمان نفوذ محلول به درون گیاه افزایش می­ یابد.

توجه:

 • بارندگی، وزش باد و طوفان از قدرت تاثیرگذاری کود مایع آمینو اسید به شدت می‌کاهند، بنابراین حتی الامکان در این مواقع از مصرف  این کودها خودداری نمایید.
 • کود مایع آمینو اسید محدودیت خاصی برای زمان مصرف  ندارند. تنها کافی است که دقت کنید که گیاه در مرحله گلدهی خود نباشد. البته متخصصین امور کشاورزی توصیه می‌کنند برای بازدهی بهتر، این نوع کودها را  در زمان رشدِ رویشی گیاه ( رشد اندام های رویشی مانند: برگ، ساقه و …)  به کار ببرید.
 • قبل از طلوع و بعد از غروب آفتاب بهترین زمانی است که می توانید از کود مایع آمینو اسید  استفاده نمایید.
 • مخلوط کردن کود مایع آمینو اسید با دیگر کودها و سموم اختلالی ایجاد نمی‌کند اما بهتر است از قبل،  مخلوط مد نظر خود را  برای سطح کوچکی از محصول امتحان نمایید.

فروشگاه نارنج اسپادانا

زمان مصرف

-پایان فصل زمستان و قبل از گلدهی

-فصل بهار(برای درختان و گیاهان زراعی) بعد از گلدهی و آغاز رشد میوه ها

-بعد از برداشت محصول و قبل از به خواب رفتن درختان

در فصل رشد طی ۲ تا ۳ نوبت  قابل تکرار است.

مشاوره با کارشناسان کشاورزی نارنج اسپادانا

کشاورزان عزیز که در مورد استفاده از اسید آمینه  اطلاعات بیشتری می خواهند  و برای   خرید سموم خود نیاز به مشاوره دارند، می توانید بصورت تلفنی از مشاوران داروخانه کشاورزی نارنج اسپادانا تماس بگیرید. مشاوران نارنج اسپادانا تا رسیدن به نتیجه مطلوب در کنار شما هستند. برای مشاوره با کاشناسان نارنج اسپادانا می توانید با شماره های تماس زیر، البته به غیر از روزهای تعطیل) تماس بگیرید و مشکلات خود در زمینه کشاورزی و باغداری را مطرح کنید.

۰۹۱۱۱۲۹۸۹۷۹

۰۹۱۳۳۷۵۲۷۳۴

نارنج اسپادانا