برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

بازید گیاهپزشک از باغ در ناژوان اصفهان

بازدید از باغ آجیلی در منطقه ناژوان در شهر اصفهان توسط کارشنان مجتمع کشاورزی نارنج اسپادانا، خانم مهندس چهارباغی و آقای مهندس امیری انجام شد. یکی از راه هایی که باغدارن را عزیز را مطمئن می کند که در سال جدید محصولات خوبی داشته باشند، درخواست بازدید از کارشناس کشاورزی و باغبانی است. نارنج اسپادانا دارای کارشناسان باتجربه در زمینه گیاهپزشکی و کشاورزی هستند که با ارسال این کارشناسان به مزارع، باغات و گلخانه ها به شما در افزایش کیفیت و کمیت محصولات شما کمک می کند.

شرح بازدید از باغ آجیلی ناژوان

تاریخ بازدید 

در تاریخ ۵ اردیبهشست ۱۴۰۲ بازدید از باغ آجیلی در منطقه ناژوان.

متخصص

خانم مهندس چهارباغی (گیاهپزشک) و مهندس امیری

نوع کشت

آجیلی: درختان زردآلو، آلوچه، انار و غیره

مشکلات باغ ناژوان

مسائل مورد توجه باغ

مسائلی که گیاهپزشک نارنج اسپادانا در مورد بازید از باغ ناژوان مدنظر قرار داده است به شرح زیر است:

 • تراکم شته روی سطحی از درختان به شدت زیاد بود
 • سم پاشی با دیازینون انجام گرفته بود
 • بیشتر مشکل باغ فقر شدید خاک بود
 • مشاهده علائم کمبود آهن، روی و منگنز در برگ های درختان مشاهده می شد
 • بدلیل کمبود آبیاری برگهای درختان زرد شده بود

توصیه های گیاهپزشک برای باغ ناژوان

توصیه های کارشناس نارنج اسپادانا پس از بازدید از باغ انار

توصیه های خانم مهندس چهارباغی پس از بازدید از ناژوان

 • استفاده از کود شیمایی ۲۰ ۲۰ ۲۰
 • استفاده از کلات آهن
 • استفاده از کود میکرو معدنی
 • سمپاشی با کنفیدور و صابون محلول پاش
 • استفاده از کود آمینو اسید برای رفع تنش
 • با توجه به بررسی آزمایش خاک انجام شده خاک شور نبوده است ولی به شدت فقر مواد غذایی مشاهده شده است.

ثبت درخواست برای بازدید از باغ در استان اصفهان

ثبت درخواست بازدید از باغات استان اصفهان در نارنج اسپادانا

باغداران عزیز که در استان اصفهان هستند و نیاز به دریافت برنامه کودی و یا دفع آفات بیماری ها دارند می توانند با ثبت درخواست بازدید از باغ خود از حضور کارشناسان نارنج اسپادانا استفاده کنند. برای ثبت در خواست بازدید از باشماره۰۹۱۱۱۲۹۸۹۷۹ یا 09133752734 تماس بگیرید و اطلاعات باغ خود را ارائه دهید. پس از تماس و ثبت درخواست ویزیت از باغ کارشناس مجتمع کشاورزی نارنج اسپادانا با شما تماس می گیرند و زمان بازدید را با شما هماهنگ می کنند.

 

کانال ایتا نارنج اسپادانا

نارنج اسپادانا